ReFit Clinic s.r.o.

doc. MUDr. Dalibor Pastucha, Ph.D., MBA

U Reálky 1076/4
779 00 Olomouc
Firemní telefon: +420 774 761 764
IČ: 04285522Co je aktuálního u nás?

 

Informace o ordinaci ReFit Clinic s.r.o.

ReFit Clinic Olomouc

Rehabilitace Olomouc

 

Rehabilitační lékař zajišťuje komplexní vyšetření pohybového aparátu s ohledem na celostní vnímání dětského pacienta a předcházení potížím, které by se mohly projevit v dospělém věku. S ohledem na věk dítěte lékař posoudí průběh ontogenetického vývoje, držení těla, svalovou rovnováhu, způsob provedení pohybových stereotypů, koordinaci a obratnost prováděných pohybů, vyšetří dýchání, chůzi, funkci jednotlivých segmentů a pohybového aparátu jako celku, případně zhodnotí rozsah postižení tělesných funkcí.

 

Kontaktní osoby

          

doc. MUDr. Dalibor Pastucha, Ph.D., MBA

ředitel, jednatel, dětský a tělovýchovný lékař

 

CV

Dětský a tělovýchovný lékař. 10 let působil jako primář na Klinice Tělovýchovného lékařství ve Fakultní nemocnici Olomouc. Poté jako lékařský ředitel Lázní Teplice nad Bečvou. V současnosti vede Ústav Rehabilitace na lékařské fakultě v Ostravě. Ve své práci se díky své specializaci v dětském a tělovýchovném lékařství zaměřuje především na zdravotní problematiku dětských sportovců. Zaměřuje se na možnosti využití pohybové aktivity v prevenci a terapii různých onemocnění, především obezity. Patří mezi přední české obezitology, je členem výboru pediatrické sekce České obezitologické společnosti. Intenzivně se věnuje také vědecké a publikační činnosti, je autorem několika knih a řady domácích i zahraničních odborných publikací v oblasti tělovýchovného lékařství a obezitologie.

Vzdělání

 • 2000 – LF UP v Olomouci
 • 2007 – doktorandské studium Ph.D. LF UP Olomouc
 • 2011 – Prague International Business School, VŠE  Praha, studium MBA

Specializace

 • 2002 – základní atestace v oboru pediatrie
 • 2005 – specializační atestace v oboru tělovýchovné lékařství
 • 2008 – specializovaná způsobilost MZ ČR v oboru pediatrie
 • 2008 – specializovaná způsobilost MZ ČR v oboru praktické lékařství pro děti a dorost

Praxe

 • 2000 – 2002 – Dětské oddělení, NsP v Bohumíně
 • 2002 – 2015 – Klinika tělovýchovného lékařství a kardiovaskulární rehabilitace
 • 2003 – 2014 – Rychlá záchranná služba Olomouckého kraje, pediatr dětské LSPP
 • 2011 – dosud – Externí auditor a konzultant SAK
 • 2/2015 – 7/20015 – Lázně Teplice nad Bečvou - lékař, lékařský ředitel
 • 2015 – dosud – LF Ostravská Univerzita v Ostravě, přednosta Ústavu Rehabilitace
 • 2015 – dosud – Odborný garant obezitologického programu Státní léčebné lázně Bludov

 

 

Další členy našeho týmu naleznete ZDE.

Čím se zabýváme?

Tělovýchovné lékařství, Letecké lékařství -Prohlídka leteckým lékařem, Rehabilitace, Fyzioterapie, Obezitologie, Akupunktura, Psychologie, Komplexní terapie nadváhy, Komplexní léčebné programy

Kde nás najdete?